Site name

ZBORNICI

Doprinos teoriji fotografije

Da li fotografiju treba svrstati među punopravne vizuelne umetnosti? Ili će ona ostati samo mlađa, sa stanovišta umetnosti nezanimljiva sestra slikarstva koja je napravila veliku karijeru i izašla na glas, ali sumnjivim kvalitetima?

Piše: K. K. D.

20. jun 2016. 16:56

Da li ona samo reprodukuje ili (i) stvara? I kako je vrednovati? Biblioteka Foto Artget - Teorija ( Kulturni centar Beograda ) publici čini dostupnim klasična dela o fotografiji (Valter Benjamin, Suzan Sontag, Rolan Bart...) U tom kontekstu - dakle, kad je reč o knjigama koje se teorijski bave sveprisutnim, ali ne i dovoljno istraženim fenomenom fotografije - opravdano se našao i zbornik Promišljanje fotografije (priredio Viktor Bergin, prevela Slavica Miletić).

Viktor Bergin - teoretičar umetnosti i umetnik, univerzitetski profesor - urednik je i autor uvoda i tri od osam ogleda u ovom zborniku. Autori ostalih tekstova su Valter Benjamin, Umberto Eko, Alen Sekula, DŽon Tag i Sajmon Votni. On je postavio sebi naizgled skroman zadatak: "Ogledi u ovoj knjizi su doprinos za teoriju fotografije", kaže na samom početku uvoda. Ali već iz sledeće rečenice vidimo da je reč o ambicioznom pokušaju utemeljenja još nepostojeće teorije i izgradnje njenog pojmovnog aparata. Ograđujući se od pretežno deskriptivne i impresionističke kritike i istorije fotografije, Bergin zasniva materijalističku analizu i polazi od definicije fotografije kao prakse označavanja . Izbor tekstova i postavljanje teorijskog okvira iziskivali su suvereno kretanje kroz relevantne tokove misli i umetničkih praksi dvadesetog veka: kroz De Sosirovo utemeljenje moderne lingvistike, debate među ruskim futuristima, Frojdovu i Lakanovu psihoanalizu, studije kulture koje je začela britanska Nova levica , Bartovu semiologiju, Altiserov doprinos marksizmu, Fukoovu arheologiju znanja.

 

komentari (0)

* Sva polja su obavezna

Potvrdite

Slanjem komentara slažete se sa Pravilima korišćenja ovog sajta.