Site name

Glava u torbi

Borka Pavićević

Rođena je 1947. u Kotoru, Crna Gora, Jugoslavija. Diplomirala dramaturgiju 1971, magistrirala 1976. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu sa tezom „Nerealistička drama u Srbiji između dva rata“. Članica Beogradskog kruga, udruženja slobodnih intelektualaca. Osnivač i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.

Smijeh slobode

Gotovo da nema goreg ludila od traženja knjiga koje namah zatrebaju, pored toga što bismo želeli da su uvek tu, kao i ljudi, autori koji su ih napisali.

14.1.2018

365 dana 2017.

A svaki isti kao onaj prethodni.

7.1.2018

Slanje poruka

Kada je na jednom otvaranju Bitefa, u novijoj istoriji, gradonačelnik Siniša Mali rekao da je Festival novih pozorišnih tendencija značajan zato što će u Beograd doći stranci, bilo mi je čudno da je istaknuto nešto što je i do tada bilo uobičajeno, ili što je oduvek bilo normalno.

24.12.2017