Site name

Glava u torbi

Borka Pavićević

Rođena je 1947. u Kotoru, Crna Gora, Jugoslavija. Diplomirala dramaturgiju 1971, magistrirala 1976. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu sa tezom „Nerealistička drama u Srbiji između dva rata“. Članica Beogradskog kruga, udruženja slobodnih intelektualaca. Osnivač i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.

Zemun 1997-2017

"Bilo je meseci kada sam LJubu mrzela iz dna svoje tinejdžerske duše. Kada me je prebacio u treću klupu sa, po mojoj proceni, dosadnim dečakom, umesto poslednje gde sam sedela sa kul ekipom.

17.9.2017

Temišvarske i druge priče

"Ponekad se velike promene nalaze po ćoškovima. Temišvar 1884. je bio prvi grad Evrope koji je imao električno ulično osvetljenje. Varnice Revolucije protiv Čaušeskuovog režima su 1989. zapaljene na ulicama Temišvara.

10.9.2017

U čemu je tvoj problem

Biće da su reči gradonačelnika Subotice Bogdana Labana upućene Vladimiru Polovini klimaks dugogodišnje rasprave o „hejt spiču“ ili govoru mržnje, ništa nije pomoglo, ni definicije „uvreda“ ili „kleveta“, ni odmeravanje šta je pravno, a šta moralno, šta pristojno, a šta nepristojno, rečju – teranje u pičku materinu prava je poezija u odnosu na vladajući jezik vladajuće strane i vlasti.

3.9.2017