Site name

Glava u torbi

Borka Pavićević

Rođena je 1947. u Kotoru, Crna Gora, Jugoslavija. Diplomirala dramaturgiju 1971, magistrirala 1976. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu sa tezom „Nerealistička drama u Srbiji između dva rata“. Članica Beogradskog kruga, udruženja slobodnih intelektualaca. Osnivač i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.

Čija Skadarska? Naša Skadarska!

Da nije bilo arhitekte Uglješe Bogunovića, ne bi bilo ni pozorišta "Nova osećajnost" u "Staroj Pivari" u Skadarliji.

19.11.2017

Žila kucavica i ptica rugalica

Ni traga od svega toga nije bilo u Zemunu u Prvomajskoj ulici. A onda iznenada ovog jutra, ulica je raskopana, radnici postrojeni nad iskopinom, pored iskopine štand SNS-a - prikupljanje potpisa za izbore u Beogradu.

12.11.2017

Studija slučaja: Čija je budućnost

Znam porodičnu kuću Škeljzena Malićija, bila sam u njoj devedeset i prve godine, tada me je Alisa Malići na Korzou, podeljenom na dva dela, i izlepljenom osmrtnicama na podšišanom drveću, pitala dok smo prisele u jednom kafiću, mogu li razlikovati Srpkinju od Albanke.

29.10.2017