Komentari: 0
Ostavite komentar
Ocena: 5.00
Glasaj:
Pošalji tekst
Promeni veličinu slova
Verzija za štampu
Bili ste svedok događaja?
Pošaljite nam vaše vidjenje, slike ili video..

25/12/2012 18:46

Preminula dr Snežana Milačić

IN MEMORIAM

Autor: Z. D.

Dr Snežana Milačić, vanredna profesorka medicine rada na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, preminula je 22. decembra 2012. godine usled teške i neizlečive bolesti. Snežana Milačić rođena je 1953. godine u Beogradu gde je završila medicinski fakultet na kome je magistrirala i doktorirala.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabrana je u zvanja asistenta 1992. godine, a nakon toga postaje docent i vanredni profesor. Bila je stalno zaposlena i u Institutu za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“. Mentor je u preko 20 specijalističkih radova, magistarskih teza, radova uže specijalizacije i jednog doktorata.

Dr Snežana Milačić je autorka i koautorka u 216 naučno-stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima radova sa naučnih i stručnih skupova; napisala je 11 poglavlja knjiga, udžbenika i praktikuma, monografija, odakle su i studenti učili, a ona je tako svoje znanje nesebično davala.

Dr Snežana Milačić dala je doprinos u uvođenju novih metoda izučavanja apsolutnog i relativnog zdravstvenog radijacionog rizika. U zdravstvenoj delatnosti profilisana je kao jedan od vodećih stručnjaka u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja u Srbiji.

Bila je redovan član katedri za radiologiju i onkologiju i u komisiji za usmene ispite, kao i predmeta Medicine rada, gde je bila i šef specijalističke katedre. U osnovnoj nastavi vodila je vežbe iz medicine rada. Predavanja u redovnoj i poslediplomskoj nastavi (na 5 katedri) samostalno je držala od 1992. godine. Organizatorka je uže specijalizacije i kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti radiološke zaštite.

Pomagala je studentima u izradi radova za studentske kongrese. Bila je u komisiji za ocenu studentskih radova za prezentacije na kongresima i član komisije za polaganje specijalističkog ispita Medicine rada i komisije za polaganje ispita iz uže specijalizacije Saobraćajne medicine, Radiološke zaštite, Profesionalne toksikologije i Ocene radne sposobnosti.

Kao šef katedre Specijalističke Medicine rada (2002-2009), dr Snežana Milačić doprinela je uvođenju novih metoda u izradi specijalističkih radova i razvoju novih grana užih specijalizacija kao što su: radiološka zaštita i saobraćajna medicina. Na osnovu celokupne, pedagoške, stručne i istaživačke aktivnosti nesporno je da je profesorka dr Snežana Milačić bila vrstan pedagog i međunarodno afirmisan stučnjak u oblasti medicine, zaštite od jonizujućih zračenja i hematologije sa citogenetikom i da je u svom radu postigla značajne naučne rezultate i da zahvaljujući svojim stručnim i organizacionim sposobnostima uspešno predvodila tim mladih lekara i istraživača.

Ostavite komentarOstavite komentar

Komentari (0)