Site name

Svenka Savić: Biblijski prevodi izvor ženske podređenosti

Iako je u Srbiji mnogo žena sa stečenim diplomama i doktoratima na nekom od teoloških fakulteta, one su samo u protestantskim crkvama dobile mogućnost da budu sveštenice.

Piše: M. M. Stevanović

20.9.2017

Muškarac i žena jednaki pred Bogom

U monoteističkim religijama zapadnog društva uveliko se govori o položaju žene i jednakom pristupu visokim crkvenim redovima, budući da nema posebnih propisa koji to zabranjuju.

1

Piše: M. M. Stevanović

20.9.2017

Registar pojmova: Patrijarhat

Piše: R. D.

20.9.2017

Liberalni kapitalizam: Lutke za silovanje po želji

5

Piše: Lepa Mlađenović

13.9.2017

Registar pojmova: Feminizam

Piše: R. D.

12.9.2017