Site name

Vlada Srbije ne komunicira sa Tribunalom

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) nema saznanja o bilo kakvoj komunikaciji od strane Vlade Srbije u vezi sa izdavanjem "crvenih poternica" za hapšenje troje članova Srpske radikalne stranke (SRS) - Petra Jojića, Jove Ostojića i Vjerice Radete...

Piše: J. D.

21.4.2017

Bivši pripadnici MUP i VJ se ne sećaju zločina u Pokleku

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je u avgustu 2015. godine krivičnu prijavu za ratni zločin protiv dva N. N. pripadnika 86. odreda Posebnih jedinica policije (PJP) Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP) zbog sumnje...

Piše: J. D.

18.4.2017


Vlada Srbije ne komunicira sa Tribunalom

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) nema saznanja o bilo kakvoj komunikaciji od strane Vlade Srbije u vezi sa izdavanjem "crvenih poternica" za hapšenje troje članova Srpske radikalne stranke (SRS) - Petra Jojića, Jove Ostojića i Vjerice Radete...

Piše: J. D.

21.4.2017

Bivši pripadnici MUP i VJ se ne sećaju zločina u Pokleku

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je u avgustu 2015. godine krivičnu prijavu za ratni zločin protiv dva N. N. pripadnika 86. odreda Posebnih jedinica policije (PJP) Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP) zbog sumnje...

Piše: J. D.

18.4.2017