Site name

Manjinski akcionari preuzimaju upravljanje Energoprojekt Entelom?

* Sa blokiranim glasovima većinskog vlasnika Energoprojekt holdinga, manjinski akcionari podneli zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine na kojoj će predložiti da se isplati dividenda od 24 miliona evra

Nakon što je Komisija za hartije od vrednosti 6. septembra oduzela pravo glasa Energoprojekt holdinga u Energoprojekt entelu, manjinski akcionari Entela podneli su zahtev odboru direktora ovog preduzeća da zakaže vanrednu sednicu Skupštine akcionara.

3

Piše: M. Obradović

Beograd 14. septembar 2017. 14:00

S obzirom da je suspendovano pravo glasa za 364.453 akcije (86 odsto) na ovoj sednici, vlasnici svega 14 odsto akcija mogli bi da donesu veoma važne odluke za poslovanje ovog zavisnog društva Energoprojekt holdinga. Naime, akcionari koji predstavljaju 3,26 odsto akcija Entela predložili su dnevni red sednice na kome je predlog da se raspodeli neraspoređena dobit Entela i da se povuku slobodna sredstva iz Entelovih kompanija u Golfskom zalivu, pre svega Kataru, kako bi se isplatila međudividenda akcionarima. Prema polugodišnjem konsolidovanom bilansu Energoprojekt entela neraspoređena dobit 30. juna ove godine iznosila preko 24 miliona evra. Na računima Entelovih inostranih firmi ima oko 20 miliona dolara. Ukoliko bi ovo prošlo na račun Holdinga bi otišlo preko 20,5 miliona evra, dok bi manjinski akcionari podelili oko 3,5 miliona evra.

Osim toga dnevnim redom predloženo je i usvajanje elaborata o proceni fer vrednosti akcije Energoprojekt entela koji je uradio DFK Konsultant - Revizija, a koji vrednuje jednu akciju Entela na oko 42.660 dinara, a takođe predlažu angažovanje ugledne i nezavisne stručne ustanove koja bi uradila procenu fer vrednosti kompanije.

Manjinski akcionari na ovaj način vide priliku da izvuku kapital s obzirom da su nezadovoljni cenom akcije koju je Napred razvoj dao u ponudi za preuzimanje od 11.500 dinara, koju je Komisija za hartije od vrednosti odbila sa objašnjenjem da je procena fer vrednosti ove kompanije neadekvatna.

Zanimljivo je da su manjinski akcionari u obrazloženju ocenili da je "rukovodstvo Energoprojekt entela pre svega svojim nečinjenjem da zaštiti najbolje interese akcionara grupe Energoprojekt entel, suštinski zajednički delovalo sa društvom Napred razvoj, a sve sa ciljem da se tom investitoru i licima koja sa njim zajednički deluju, a izvesno i određenim trećim licima, omogući da Energoprojekt entel preuzmu po ceni koja je, po našoj proceni, nekoliko puta manja od fer vrednosti akcija ovog društva". Prema nezvaničnim saznanjima, ako odbor direktora Entela ne bude hteo da sazove sednicu manjinski akcionari su spremni da podnesu i krivične prijave.

Komisija za hartije od vrednosti oduzela je pravo glasa Energoprojekt holdingu ne samo u Entelu već i u Energoprojektovoj osiguravajućoj kući Garant zato što nisu podneli valjanu ponudu za preuzimanje u zakonom određenom roku.

povezane vesti

komentari (3)

* Sva polja su obavezna

Potvrdite

Slanjem komentara slažete se sa Pravilima korišćenja ovog sajta.

Ekonoski analiticar

14. septembar 2017.

Neko se ovde ozbiljno zaneo sa visinom nerasporedjene dobiti. Po finansijskom izveštaju (sa sajta Beogradske berze) ukupna nerasporedjena dobit Entela na dan 30.06.2017. je 228.140.000 dinara, a dividenda se isplaćuje po finansijsko izveštaju društva, a ne po konsolidovanom (u koji su uključeni bilanski ćerki-firmi) izveštaju. Uostalom, na sajtu Berze može se pogledati Odluka o raspodeli dobiti Entela od 06.06.2017. gde lepo piše kolika je nerasporedjena dobit. Novinar i/ili mali akcionari da se saberu da se ne bi samozamajavali visinama dobiti.

Ekonomski laik

14. septembar 2017.

@Ekonomski analiticar Ili ste se možda vi zaneli, jasno piše u Polugodišnjem konsolidovanom finansijskom izveštaju za bilans Energoprojekt Entela a.d. za 2017. godinu (sa sajta Beogradske berze) na 36. strani da je neraspoređeni dobitak 2.893.815.000,00 dinara što mu dođe preko 24 miliona evra.

Negde u zemlji snova

14. septembar 2017.

Kaže u tekstu: "...vlasnici svega 14 odsto akcija mogli bi da donesu veoma važne odluke za poslovanje ovog zavisnog društva Energoprojekt holdinga. Naime, akcionari koji predstavljaju 3,26 odsto akcija Entela predložili su dnevni red sednice na kome je predlog da se raspodeli neraspoređena dobit Entela i da se povuku slobodna sredstva iz Entelovih kompanija u Golfskom zalivu..." Samo nije jasno kako se to uklapa u član 208 Zakona o privrednim društvima koji veli: "Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova društva, ako osnivačkim aktom nije određen veći broj glasova." Znači, drugim, rečima, da nema nikakve sednice bez prisutne prose većine glasova (50 %). Toliko o snovima o prenošenju dobiti sa računa ćerki-firmi. A ni taj postupak nije tako prost kao što izgleda.