Site name

TELEtina - medijska kritika

Duško Bogdanović

Teški zavisnik od novinarstva. Nekoliko puta lečen, ali se nanovo vraćao staroj navici. I poroku. Bezmalo pola veka tako. "Danas" mu je nova radost i uživanje. Posle 30 meseci apstinencije, opet...

Pogled iz zamrzivača

Kažu da na svetu ima oko 270 čudaka koji su za života dali lepe novce da posle kliničke smrti budu duboko zamrznuti i tako "dipfrizovani" čekaju napredak nauke i medicine za nastavak života.

12.9.2017