Site name

Zelena ekonomija Press Clipping

"Zelena ekonomija" - put ka energetskoj nezavisnosti - Press Clipping
InfoBiro
Danas konference "Zelena ekonomija - put ka energetskoj nezavisnosti"


InfoBiro Oliver Dulić ministar životne sredine i prostornog planiranja o značaju korisćenja obnovljivih izvora energije


InfoBiro Oliver Dulić ministar životne sredine i prostornog planiranja o korisćenju energetski efikasnih materijala u izgradnji


InfoBiro Oliver Dulić ministar životne sredine i prostornog planiranja o šstedama energije putem reciklaže i investiranju u reciklažnu industriju


InfoBiro Artur Kol ambasador Izraela o značaju korišćenja obnovljivih izvora energije


InfoBiro Rade Pribićević predsednik UO Sekopak o nacionalnim ciljevima u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom


InfoBiro Aleksandar Vasiljević, izvršni direktor JP "Srbijašume" o koriscenju drvne biomase u Srbiji

24.05.2010. B92, Dizanje, 07.00h


25.05.2010. B92, Vesti, 16.00h

Korporativni partneri: