Site name

Hronika srpskog industrijskog groblja

1

Piše: prof. dr Ljubomir Lukić i Dragan Jovančević

21.5.2017

Catena mundi, treća knjiga

Izdavačka kuća "Catena mundi" posle uspeha drugog izdanja dvotomne, istoimene enciklopedije, koju je 1992. priredio književnik, likovni kritičar i pravoslavni mislilac Predrag Dragić Kijuk, nedavno je objavila treći tom ove knjige u kome je glavna tema srpski nacionalni identitet kao "najvažnije i najdalekosežnije pitanje naše duhovnosti povesti".

1

Piše: J. T.

21.5.2017

Čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba

Prva knjiga u kojoj su detaljno prikazana najznačajnija mesta na koja je srpski narod vekovima dolazio i na koja i danas dolazi kako bi potražio pomoć, verujući u čudotvornu moć materijalnih stvari koje su bile u dodiru sa višim silama, "Svetilišta i nadališta - Čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba" Nove Tomića, pojavila se nedavno u izdanju beogradske "Lagune".

Piše: K. L. D.

21.5.2017

Obućaru, ne (idi) dalje od cipele

Piše: Miodrag Marković

21.5.2017

Dva sećanja na cenzuru u SFRJ

1

Piše: Milena Dragićević Šešić

21.5.2017

Roman o fotografu Františeku Drtikolu

Piše: Violeta Stojmenović

21.5.2017

Živnula prodaja Popovićevog "Vidovdana"

1

Piše: Ivan Čolović

21.5.2017