Foto: Pixabay/Toby Parsons

Među članicama EU, Luksemburg je na vrhu liste po broju automobila po broju stanovnika, odnosno na hiljadu ljudi beleže 662 kola. Slede Italija sa 625, Malta sa 615, Finska 604 i Kipar koji ima 595 automobila.

Na drugoj strani skali, najmanji procenat automobila zabelež je u Rumuniji – 261 na hiljadu stanovnika, Mađarska 338, Litvanija 341 i Hrvatska 374.

Posmatrajući Evropu u celosti, odnosno ne samo članice EU, na prvom mestu je, ipak, Lihtenštajn sa skoro 780 automobila na hiljadu stanovnika. U Švajcarskoj i Norveškoj je taj broj iznad 500, u Makedoniji manje od 200, dok je najmanje automobila u Turskoj gde ima manje od 150 vozilo na hiljadu ljudi.