Aerodrom „Nikola Tesla“ u skorijoj budućnosti mogao bi sa centrom grada biti povezan Beovozom.Time bi prevoz putnika do vazdušne luke bio neuporedivo lakši iz svih delova grada. Naime, nacrt strategije Beograda u naredne četiri godine predviđa da grad i republika zajedničkim snagama izgrade još jedan krak železnice do aerodroma.
Trenutno, nakon ukidanja minibus linije E7 zbog nerentabilnosti, aerodrom sa gradom povezuju jedna linija javnog prevoza, JAT-ov autobuski prevoz, ili taksi po ceni od 800 dinara do bilo kog dela grada.

Kargo centar na aerodromu

Strategija razvoja Beograda predviđa da na Aerodromu „Nikola Tesla“ bude izgrađen kargo centar. Na taj način na tom prostoru bi se omogućilo skladištenje tereta, a izgradnjom pruge on bi se lako prevozio do grada i dalje u unutrašnjost zemlje. Strategija predviđa i izgradnju još jedne aerodromske piste i moernizaciju beogradske vazdušne luke.

– Ideja o pruzi do Aerodroma „Nikola Tesla“ postoji već niz godina, ali smo tek nedavno načinili prve korake u tom pravcu. Strategija razvoja grada otvara takvu mogućnost, a posao nam olakšava činjenica da u tom pravcu već postoji pruga prema Šidu sa koje bi se izdvojio jedan krak. Ideja nam je bila da pruga kada dođe do aerodroma silazi pod zemlju ali se od toga odustalo – rekao je za Danas glavni gradski arhitekta Đorđe Bobić.
Bobić ističe da bi popularizaciju Beovoza trebalo uraditi na već postojećim trasama, ali iskoristiti i šine kojima trenutno i to dosta retko saobraća samo teretni saobraćaj. Tako bi Beovoz mogao da profunkcioniše šinama pored reke čime bi bili povezani rakovički region, sajam, centar grada i Dunav stanica. Razdvajanjem trasa na već postojećim čvorištima popularisao bi se i Vukov spomenik i pravac prema Pančevu, a kada bude izgrađena, centralnu ulogu bi imala stanica Prokop.
– Najbitnija stavka kod popularizacije vozova je da oni budu pouzdani. Da bi dolazili na vreme i u prihvatljivim intervalima mora se uvesti daleko veći broj kompozicija. Železnica je već razmatrala naš predlog da grad kupi deset novih kompozicija za Beovoz čime bi on postao redovniji. Time bi se omogućilo da se Beovoz uključi u jedinstveni tarifni sistem pa bi sa jednom kartom putnici mogli da, menjajući sve vidove prevoza, lakše i brže dolaze u bilo koji deo grada – dodaje Bobić.