Foto: BC

Počeci župe datiraju još iz druge polovine 19. veka, kada je zapravo bila samo „misija“, odnosno dušebrižništvo bez pravnog statusa. Iako je tada broj vernika bio veliki, u Srbiji nije bilo ni biskupije ni crkve. Matične knjige počele su da se vode 1845. godine, a danas se čuvaju u opštini Vračar. Međutim, sklapanje Srpskog konkordata desilo se tek 1914. godine, kojim se uredio pravni odnos katolika u Srbiji. Realizaciju ovog konkordata onemogućio je početak Prvog svetskog rata.

Nakon završetka rata i formiranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, u Beogradu za katolike postojala je samo jedna kapela kao bogoslužni objekt, koja se u početku nalazila u zgradi austrijskog poslanstva. Međutim, 1888. godine izgrađena je kapela svetog Ladislava u dvorištu, takođe, austrijskog poslanstva, koja predstavlja jedan deo današnje crkve. Kasnije, kada je imovina poslanstva prešla u ruke državne vlasti, kapela je bila ustupljena na upotrebu katolicima. Za potrebe sveštenika i administraciju neformalne župe ustupljena je i sama zgrada nekadašnjeg konzularnog odeljenja.

Ubrzo potom, formiran je odbor za gradnju nove crkve u Beogradu pod rukovodstvom prvog upravitelja župe dr Vjekoslava Vagnera. Tom prilikom produžena je i preuređena kapela svetog Ladislava, dozidan je zvonik, a nabavljena su i zvona, crkvene klupe i orgulje. Ovaj preuređeni objekat predstavljao je tada prvu i jedinu katoličku crkvu na teritoriji grada.

Crkva je posvećena 1926. na praznik Krista Kralja, koji se inače praznuje poslednje nedelje pred Božićni post. Od tada i nosi naziv crkva Krista Kralja i postaje patron župe. Već 1927. u ovoj crkvi zasvirale su i nove orgulje koje su bile prve u Srbiji, a koje su i danas u upotrebi. U međuvremenu, izgrađena je i mala dvorana, kao produžetak crkve, za potrebe župe, uz pomoć pape Pija XI i nuncija Mons Hermengilda Pelegrinetija.

U crkvi Krista Kralja, sa desne strane oltara, nalazi se grob nadbiskupa dr Josipa Antona Ujčića, koji je obavljao svoju crkvenu ulogu do 1964. godine. Takođe, unutrašnjost objekta krasi i mozaik Krista Kralja. Godine 1988. ova crkva je preimenovana u konkatedralu, kada je došlo do posvete nove katedrale-crkve Uznesenja na Neimaru.