Iz tog budžeta bi moralo da se izdvoji najmanje četiri i po miliona evra za sudske troškove, ali i da se izbegne blokada računa predškolskih ustanova, čime bi direktno bio ugrožen njihov rad – izjavio je Dragan Dolamić, predsednik beogradskog odbora Srpske lige (SL), podsećajući da je briga o najmlađoj populaciji i njihovim porodicama od izuzetnog značaja kao i borba za prava socijalno ugroženih kategorija i najstarijih građana, odnosno penzionera u Beogradu koji su, pre svega, zahvaljujući upornosti i istrajnosti Partije ujedinjenih penzionera (PUPS) uspeli da poboljšaju svoj položaj.

Dolamić ističe da je zbog pogrešnog obračuna cene boravka dece u predškolskim ustanovama protiv grada Beograda podneto oko 15.000 tužbi, čija se prosečna vrednost spora procenjuje na 150.000,00 dinara, zbog čega SL smatra da grad Beograd mora što hitnije da započne sa zaključivanjem vansudskih ili sudskih poravnanja sa roditeljima, kako Beograđani ne bi došli u situaciju

da blizu 20 miliona evra moraju da isplate u kratkom vremenskom intervalu po osnovu pravnosnažnih sudskih odluka. Sa druge strane, postoji opasnost da, ukoliko izostane dogovor sa roditeljima, dođe do blokade računa predškolskih ustanova što bi ugrozilo njihovo normalno funkcionisanje – kaže Dolamić i dodaje da bi na udaru bile sve porodice koje koriste usluge predškolskih ustanova zbog čega SL nudi tri rešenja: da se roditeljima novac isplaćuje u nekoliko rata ili da se novac isplati u celosti odjednom uz mogućnost da se grad oslobodi plaćanja kamate ili dela glavnice; da se roditeljima dodele neke pogodonosti za porodicu koje bi se kompenzovale cenom boravka deteta ili da se delimično isplati novčana odšteta, a deo prema dogovoru o korišćenju određenih usluga.