Svoja književna dela predstavili su Vesna Bošković i Sonja Lapatanov, a mladi talentovani pisci, korisnici KEC-a, takođe su imali priliku da predstave svoje početne književne radove. Glumci Ljuma Penov i Đorđe Simić pripremili su sa korisnicima skeč, koji su gledaoci nagradili snažnim aplauzom. Na posletku su se svi prisutni družili uz muziku i posluženje. Događaj je realizovan kao deo promotivnih aktivnosti u okviru projekta „Socijalne usluge u zajednici i zapošljavanje za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama“, koji podržava Delegacija Evropske unije u Beogradu.