Ova situacija izazvala je paniku među radnicima s obzirom da im je uplata plata neznatno kasnila, a tako su i otkrili da je matični račun preduzeća blokiran. Uz to, blokirana su i još dva računa preduzeća od ukupno 19 sa koliko GSP raspolaže.

Da je neuobičajeno da glavni račun, sa koga se obično isplaćuju plate radnicima, bude u blokadi navodi Nikola Antić, predsednik SOS sindikata u GSP, mada za njega nije iznenađenje da ovo preduzeće ima dugove koji moraju prinudno da se naplate.

„Bilo je i ranije toga, bilo je velikih iznosa, dešavalo se da neki radnici koji su nezakonito otpušteni dobiju presudu tek posle 10 godina, pa zamislite koji su to iznosi odštete bili. Po jednom slučaju dešavalo se da treba isplatiti i do 100.000 evra, i to samo za jednog zaposlenog, a sve zato što su i ranije uprave kršile njihova prava i zakon o radu“, ukazuje Antić.

On dodaje i da osim ovakvih pojedinačnih sporova GSP duguje dosta novca i firmama sa kojima sarađuje i koje unajmljuje pa je moguće da je neka od njih sada odlučila da naplati potraživanja.

„Opšte je poznato da GSP ne plaća svoje obaveze rednovno, duguje svima, zato većina normalnih firmi i neće da sarađuje sa nama. Zato što preduzeće nema dovoljno novca dešavale su se razne malverzacije tako da se novac isplaćuje preko reda firmama koje su bliske nekom iz uprave“, navodi Antić, dodajući da GSP ima velike dugove i prema drugim državnim firmama, uglavnom za komunalije.

Predsednik SOS sindikata objašnjava i da su se radnici zbog ove blokade uznemirili jer su im plate, iako male, do sada uvek bile redovne, te su mislili da je preduzeće sada zaista pred kolapsom.