Konkurs za subvencije za poljoprivredu 1Foto: Beoinfo

Prema rečima , v.d. gradskog sekretara za privredu Milinka Veličkovića, jedan od prioriteta za Grad Beograd u 2017. godini biće ulaganje u poljoprivredu i zato su subvencije i pomoć poljoprivrednicima jedan od najboljih puteva da se stigne do tog cilja.

Taj novac je namenjen za kupovinu mehanizacije, subvencije za ratarstvo, izgradnju plastenika, ulaganje u pčelarstvo i organsku proizvodnju, čime investiramo u privrednu granu koja otvara nova radna mesta, zapošljava ljude i od koje tek u budućnosti možemo da očekujemo veliku korist za grad i njene stanovnike, rekao je Veličković.

On je precizirao da su javnim pozivom podsticajna sredstva namenjena za nabavku poljoprivredne mehanizacije odnosno traktora snage do 60 kW. Podsticajna sredstva, koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu 80 odsto cene prihvatljivih troškova nabavke poljoprivredne mehanizacije, a maksimalni iznos podsticajnih sredstava za ovu svrhu je 1.300.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 10. mart do 15 časova.

Podsticajna sredstva u oblasti pčelarstva namenjena su za nabavku opreme, a podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava samo za nabavku i postavljanje jedne vrste opreme, koja je predmet ovog javnog poziva. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava iznosi 65.000 dinara, pojasnio je Veličković i dodao da je rok za podnošenje prijava je 24. mart do 15 sati.

U oblasti stočarstva sredstva su namenjena za nabavku domaćih ili uvoznih umatičenih steonih junica simentalske rase.

Prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd. Time želimo da damo mogućnost svima koji su zainteresovani da iskoriste na pravi način ova sredstva.

Maksimalni iznos podsticajnih sredstava za ovaj konkurs je 300.000 dinara.

Podsticajna sredstva u oblasti voćarstva i povrtarstva su namenjena za nabavku i postavljanje opreme i to protivgradne mreže, plastenike sa sistemom za navodnjavanje kap po kap za proizvodnju povrća i voća.

Maksimalni iznosi podsticajnih sredstava zavise od površine parcele na kojoj se oprema postavlja, a rok za podnošenje prijava je 31. mart do 15 časova.

služba za informisanje Grada navodi da više informacija o ovim konkursima zainteresovani mogu videti na zvaničnom sajtu Grada Beograda u delu pod nazivom Gradski oglasi, konkursi i tenderi.