Gradske vlasti već odavno planiraju da od Ade Huje stvore ekološki čisto izletište gde bi između ostalog bila izgrađena najveća marina u Beogradu. U ovaj dunavski rukavac sada se izliva kanalizacija,ali ljjubiteljima reke to ipak ne smeta da tu čuvaju svoje čamce i brodove, u nadi da će se nešto u budućnosti promeniti.
Ada Huja nekada je bila gradska deponija, koja je sada sanirana. U toku je izrada Programa za sačinjavanje Urbanističkog plana koji će obuhvatati prostor od marine „Dorćol“ do kraja rukavca Ade Huje. Izrada ovog plana je uslov za bilo kakve aktivnosti u korišćenju ovog dela grada.
Planira se izgradnja kanala kojim će se u marinu dovoditi sveža voda. Takođe,u planu je presecanje ulaska gradske kanalizacije i Mirijevskog potoka i njihovo odvođenje nizvodno, prema donjem toku Dunava. Tako će biti do izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Velikom Selu koja je već počela izgradnjom tunela ispod Višnjice. Nakon ovog posla uslediće projekat takozvanog izmuljivanja, odnosno vađenja svih štetnih materija koje su se godinama taložile na dnu.
Ada Huja će u budućnosti biti marina za velika plovila koja saobraćaju celim tokom Dunava. Za sada su turističkim jahtama najbliže Dorćolska i Čukarička marina, ali su njihovi kapaciteti više nego skromni, i tamo mogu da se privežu samo mali brodovi. Direkcija za gradsko građevinsko zemljište preuzima kontrolu nad ovim prostorom. Za Adu Huju pripremaju se projekti koji će biti sačinjeni tako da kompletan prostor sačinjavaju sportski tereni, adekvatne uslužne delatnosti i, naravno – uređena marina.