Foto: Stanislav Milojković

Odluka o postupanju sa nepokretnostima koje se nalaze u svojini grada Beograda propisano je da će se poslovi preuzimanja poslovnih zgrada i poslovnog prostora na kojima su ove gradske opštine imale pravo upravljanja, završiti najkasnije do 1. decembra 2016. godine.

Takođe, započete sudske sporove sa zakupcima odnosno neposrednim korisnicima poslovnih zgrada i poslovnih prostorija, kojima su upravljale ove gradske opštine – a koji su pokrenuti radi iseljenja iz tih prostora, nastaviće Gradsko pravobranilaštvo.

Gradski pravobranilac grada Beograda Ljiljana Blagojević izrazilaje zahvalnost za aktivno učešće pravobranilaštava gradskih opština.

Jedan od zaključaka sa ovog sastanka je i neophodnost uspostavljanja redovne komunikacije i usklađivanja rada svih pravobranilaštava, koja podrazumeva i održavanje sastanaka na mesečnom nivou, radi konsultacija, razmene iskustava i prevazilaženja tekućih problema, navodi se u saopštenju.