Foto: Zelenilo Beograd

Teretana je izgrađena na zelenoj površini koja se nalazi uz postojeći sportski teren, kako bi se objedinili sadržaji za rekreaciju sugrađana.

Na površini od 250 kvadrata postavljeno je pet sprava za vežbanje. Podloga je izrađena od šljunka, a građani će moći da vežbaju na steperu, vratilu, spravi za trbušnjake, merdevinama i klupi za istezanje.
Uređen je prilaz teretani, a na površini uz prostor za vežbanje postavljene su četiri klupe i jedna đubrijera. Po završetku građevinskih radova obnovljen je okolni travnjak.

Sa izgradnjom teretana u gradu Beogradu, JKP „Zelenilo Beograd“ je započelo tokom  2011. godine. Danas, Beograđani imaju priliku da vežbaju u 61 teretani na otvorenom, koje ukupno imaju 317 rekvizita za vežbanje.