Malo je poznato da je idejni tvorac krematističkog pokreta kod nas dečji pesnik i lekar Jovan Jovanović Zmaj koji je od 1875. godine, šest godina nakon naučnog kongresa u Firenci, kada je nastao pokret u svetu, počeo da objavljuje svoje prve članke u kojima je zastupao ideju spaljivanja preminulih. Zmajevu ideju prihvatio je i oživotvorio tada mladi lekar Beogradske opštine dr Vojislav Kujundžić, okupivši oko sebe pristalice jednog modernog građanskog pokreta među kojima je bilo najviše lekara.

Sa kolegama osnovao je Društvo „Oganj“ koje se danas smatra jednom od naših najstarijih organizacija i pretečom modernih ekoloških pokreta. Prvi put za 106. godina postojanja ove organizacije, Grad Beograd, odnosno Sekretarijat za zaštitu životne sredine podržao je razvojne planove i projekte ovog nacionalnog udruženja.