Stručni odbor sastavljen od vrhunskih umetnika, univerzitetskih profesora i heraldičara doneo je određene zaključke, odnosno odredio odlike koje bi grb trebalo da poseduje. Zaključeno je, naime, da „grb grada Beograda mora imati oblik štita, koji se u dnu završava lakim šiljkom“. Drugo, kao elementi grba navedene su nacionalne boje, reke kao simbol grada, rimska lađa trirem kao simbol starine, kao i bele zidine s otvorenom kapijom. Takođe, u ovom zaključku pominje se i da je zemljište, koje treba da se nalazi u klinu grba, simbol krvi, večnog stradanja i patnje grada, pa zato mora biti crvene boje. Reke i zidine bele su boje, a nebo plave kao simbol nade i vere u bolju budućnost.

Na konkurs raspisan prema pomenutim pravilima stiglo je 56 skica, od kojih je u uži izbor uvršćeno 20. Prvu nagradu osvojio je beogradski slikar Đorđe AndrejevićKun, čija je skica i prihvaćena za zvanični grb grada. Utvrđivanje grba podrazumevao je studiozan rad sa najboljim poznavaocima i stručnjacima, a problem je izučen sa istorijskog, heraldičkog i sa umetničko-estetskog stanovišta. Međutim, početak rata doprineo je da se čitava ova ideja zaboravi.

Postoje i pretpostavke da je autor skice grba, pred kraj svog života, izvršio neke izmene. Ovu pretpostavku demantovala je njegova ćerka Mira Kun, u pismu predsedniku Skupštine grada 1990. godine koje je objavljeno u listu „Politika“. Međutim, u različitim statutima grada, koji su donošeni u godinama nakon Drugog svetskog rata, pominje se ideja da grad ima svoje obeležje. U nekima se navodi da poseduje svoj grb, dok u drugima piše da grad ima gradski amblem, pojam koji ne odgovara pravoj suštini pojma grb. Ipak, tih godina zvaničan grb nije bio utvrđen.

Ideja o utvrđivanju grba ponovo je pokrenuta tek 1990. godine, kada je održana tribina povodom toga u Biblioteci grada. Naredne godine obavljen je i razgovor o grbu u Skupštini grada, nakon čega je za zvaničan grb grada Beograda utvrđen upravo onaj Kunov iz 1931. godine. Tom prilikom izvršene su i određene promene na grbu, koje teško mogu i da se primete. Naime, prema utvrđenim pravilima na grbu treba da se nalazi rimski brod trirem, brod sa tri reda vesala. Na crtežu su, međutim, vesla bila u dva reda, tako da je izvršena korekcija kako bi se ispoštovalo dato pravilo.

Grb iz 1931. godine i danas je zvanično obeležje grada. Koristi se u tri oblika – kao osnovni, srednji i veliki grb, a njegova upotreba regulisana je odlukom Skupštine grada. Zastavu grada predstavlja grb bez štita, koji ispunjava čitavo polje zastave.