– Predviđena je obuka za nezaposlene Rome zainteresovane da pokrenu sopstveni posao. Ukoliko polaznici budu uspešni u svom delu posla, daćemo im grantove u iznosu do 3.400 evra. To će pokazati kako treba dugoročno da rešavamo ovaj problem. Ukoliko projekat bude uspešan nastavićemo njegovo sprovođenje – istakao je gradonačelnik. On je dodao da Grad ima sve institucije neophodne za sprovođenje projekta, kao i da je saradnja sa romskim udruženjima dobra što je osnov za uspeh programa.

Šef delegacije EU u Srbiji Majkl Davenport istakao je da svako ima pravo na rad, slobodan izbor zaposlenja, pravične i zadovoljavajuće uslove rada i na zaštitu od nezaposlenosti.

– Drago mi je što Delegacija EU u Srbiji ima priliku da zajedno sa Gradom pomogne u poboljšanju života pripadnika romske zajednice. Svesni smo da su Romi među najugroženijim stanovništvom kada govorimo o nezaposlenosti. Znamo da je skoro 22.000 Roma prijavljeno kod Nacionalne službe za zapošljavanje – naveo je Davenport i dodao da formiranje Gradskog centra za socijalno preduzetništvo jasno ukazuje da Grad želi da se posveti poboljšanju položaja onih kojima je to najpotrebnije.

Prema rečima Nenada Ivaniševića, državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Srbija je potpisala ulazak u drugu dekadu Roma, a jedan od njenih osnovnih ciljeva je njihovo zapošljavanje. Kako je precizirao nadležne službe rade na donošenju strategije, a ovaj projekat je pozitivan primer za stvaranje veće uključenosti svih teže zapošljivih grupa, u koje spada romska nacionalna manjina.