Sa jednog od protesta inicijative Foto: Miroslav Dragojević

Predložene izmene umesto da budu rešenje za prevoz velikog broja građana i građanki Beograda, služe da se obezbedi veća zarada podobnim investitorima koji planiraju da grade na vodoizvorištu Makiš i Adi Huji.

Metro treba da povezuje najgušće naseljena područja grada i obezbedi smanjenje gužvi, donese nove mogućnosti prevoza i rastereti automobilima zagušeni grad. Građani inicijativu Metro za ljude, ne za prazne livade! mogu da potpišu na linku http: www.peticije24.com/metrozaljudenezapraznelivade

Peticija će u zvaničnoj formi biti poslata kao primedba na predloћene „Izmene i dopune regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda“, piše u saopštenju.