“Zimu” je svečano otvorila nemačka umetnička grupa DUNDU sa svojom svetskom atrakcjjom dundu lutkom.

Danas je u okviru manifestacije “Beogradska zima” na Trgu republike otvoren i Trg otvorenog srca.