Naši najmlađi sunarodnici sa Kosova i Metohije imaju iste želje kao i njihovi vršnjaci iz Beograda, Novog Sada, Valjeva ili Pirota, i oni bi voleli da bioskop postane deo njihovog odrastanja. Imajući to u vidu, Dom sindikata se odlučio da donacijom ovu situaciju bar malo ublaži.

„Znajući da na teritoriji Kosova i Metohije ne postoji niti jedan digitalni projektor, ujedno nijedan bioskop, doprinos Dvorane Doma sindikata je mali pomak, ali iskreno verujemo, ne i poslednji pokušaj da se film približi i postane deo svakodnevice naših najmlađih na Kosovu i Metohiji“, izjavio je Igor Stanković, direktor Dvorane Doma sindikata.

Dvorana Doma sindikata je 30. juna 2017, obeležavajući 60 godina postojanja, otpočela veliku i potpunu rekonstrukciju. Na konkursu za stimulaciju prikazivanja domaćeg filma, raspisanog od strane Filmskog centra Srbije u 2017. godini, Dvorani Doma sindikata je po predlogu reprezentativne komisije, i na osnovu odluke Upravnog odbora, dodeljena novčana stimulacija koju Dvorana Doma sindikata u identičnom iznosu donira.