Ovo je saopštio je Gradski odbor PUPS-a za Beograd, podsećajući da je pogodnost potpuno besplatnog prevoza, u tarifni sistem gradskog prevoza Beograda, prvi put uvedena 2010. godine, upravo na inicijativu PUPS-a.

PUPS ističe i da je, „baš upozorenje iz ove stanke, u januaru 2015, presudilo da gradska vlast ne primeni predlog odluke Radne grupe pri Direkciji za javni prevoz Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda koja je bila predložila da se u novom tarifnom sistemu uvede mesečno plaćanje prevoza sa građane starije do 65 godina“.