Porukom kampanje da „nije svako delo umetničko delo“, ova organizacija poručuje da je većina učinilaca krivičnog dela nasilja prema ženama i dalje na slobodi.

Prema zvaničnoj statistici tužilaštva za 2014. godinu, manje od 7 odsto učinilaca optuženih za krivično delo nasilje u porodici osuđeno na efektivnu kaznu zatvora, dok je polovina od ukupnog broja svih podnetih krivičnih prijava odbačena od strane tužilaštava u Srbiji.

„Kampanjom želimo da privučemo pažnju javnosti i nadležnih institucija, a pre svega pravosuđa, da su kazne za nasilnike i dalje nedopustivo niske. Na ovo ukazuje i poslednji izveštaj Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) UN u kojem je ukazano da Srbija mora da ’osigura efikasnu istragu u slučajevima nasilja prema ženama i procesuira i kazni nasilnike sankcijama koje su srazmerne težini zločina’“, ističe Bobana Macanović iz AŽC.

Kampanju „Tragovi“ pokrenuo je Autonomni ženski centar u saradnji sa marketinškom agencijom Leo Burnett i kompanijom Alma Quattro.