Foto: Aleksandra Popović

Gradilište u Nebojšinoj 8a, na parceli na kojoj je Generalnim urbanističkim planom predviđeno da bude zelena površina i prolaz između zgrada, sa mogućnošću gradnje podzemne garaže na dva nivoa, pretvorilo se u projekat garaže i buduće četvorospratnice, kako kaže nedavno postavljena građevinska tabla. Investitor “Srpska trpeza” d.o.o, privredno društvo iz Beograda, registrovano za delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, dobio je lokacijsku i građevinsku dozvolu za garažu na tri nivoa, što je direktno suprotno odredbi GUP-a, Ali ni to mu nije bilo dovoljno pa je nastavio da gradi, ne samo premašivši gabarite i izašavši 8 metara u širinu van parcele, nego je odlučio i da gradi u visinu i to čak četiri sprata za kolektivno stanovanje.

Videvši građevinsku tablu koja najavljuje četvorospratnicu, stanari okolnih zgrada pokušali su da kontaktiraju nadležene kako bi sačuvali pešački prolaz koji je na ovom prostoru predviđen. Ubrzo su morali da angažuju advokata, podneli prijave inspekciji da ni prethodni objekti nisu propisno srušeni te im je ugrožena bezbednost, i zahtevali hitno postupanje nadležnih.

Rešenjem koje je donela građevinska inspekcija po izlasku na teren 27. marta ove godine “investitoru se nalaže da u roku od jednog dana od prijema rešenja obustavi izvođenje daljih radova” kao i da u roku od 60 dana pribavi izmenjenu građevinsku dozvolu. U obrazloženju ove odluke navodi se da je utvrđeno da je “investitor u toku gradnje odstupio od overene projektne dokumentacije”. A onda je redovnim inspekcijskim pregledom 24. aprila utvrđeno da “investitor nije postupio po prethodnom rešenju tako što je nastavio sa daljim radovima”.

Od zastupnika “Srpske trpeze” nismo uspeli da dobijemo komentar ni odgovor da li će obustaviti gradnju za koju nemaju dozvolu s obzirom da nijedan od telefona koji je prijavilo ovo privrredno društvo nije u funkciji.

Stanari okolnih zgrada podneli su krivične prijave protiv odgovornih, investitora, nadzornog organa i izvođača radova, za delo gradnje bez dozvole, jer kako kažu, svima su se obraćali i sva druga pravna sredstva su iscrpili.