Foto: Fonet/ Beoinfo

Brojka o 100.000 dodeljenih kartica pokazuje koliko smo bili u pravu kada smo u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja pokrenuli ovu akciju, dodao je Mali.

Senior-kartica je prva personalizovana benefit–kartica na teritoriji grada Beograda i svi penzioneri potpuno besplatno mogu da je dobiju nakon što se prijave, rekao je Mali. Vlasnik 100.000. senior-kartice Dragoslav Radić je izrazio nadu da će mu kartica pomoći da rastereti kućni budžet.

Novo udruženje penzionera Srbije: Seniorske kartice – predizborni trik

Sa jedne strane NUPS je kroz razgovor sa penzionerima Beograda utvrdio da nisu dobili ni jednu pogodnost, koju do sada nisu imali, osim popusta na pogreb. A sa druge strane građani Srbije su podeljeni na one koje žive u Beogradu i ostale, piše u saopštenju.

Šta suštinski dobijaju beogradski seniori, a da to već nemaju, možda tih 15 odsto popusta za pogrebne troškove? Ako se podrazumeva i mogućnost pogađanja za 20, 25 odsto,.. onda je to dobro, beogradski seniori mogu da odluče nezadovoljni popustom na smrt da od nje odustanu, navodi NUPS.

Najveći doprinos svim seniorima Srbije bio bi poništenje diskriminatorskog i neustavnog zakona kojim se otima deo stečene imovine, sprovodi teror države nad najugroženijima i bitno utiče na povećanje smrtnosti zbog nemogućnosti kupovanja lekova, konstatuje to udruženje.

Vratiti oteto mora biti težišni zadatak aktuelne vlasti, ističe NUPS i navodi da se fiskalna konsolidacija sprovodi suzbijanjem poreskih, carinskih i akciznih utaja, rada na crno, sive ekonomije, krađa u javnim nabavkama i u javnim preduzećima, posebno električne struje, što je ukupno oko milijardu evra mesečno. Kako je navedeno, NUPS osuđuje manipulaciju građanima Beogada i diskriminaciju građana pred Ustavom i zahteva poštovanje Ustava i osnovnih ljudskih prava i sloboda za sve, kao i hitno poništenje Zakona o privremenom uređenju načina isplata penzija i vraćanje stečenih prava i imovine.