Foto: Beoinfo

Vesić je u prijavi naveo da je „tokom noći između 12. i 13. jula grupa nepoznatih lica sprejevima uništila upravo rekonstruisanu fasadu zgrade u Pop Lukinoj ulici br. 12 na opštini Stari grad u Beogradu”.

Vesić je naveo da su sigurnosne kamere koje pokrivaju obližnju benzinsku pumpu Naftne industrije Srbije zabeležile ceo događaj, te su i nadležni u gradu Beogradu i preko informacija dobijenih od strane NIS-a saznali za detalje događaja, kao i za postojanje snimka.

Prema njegovim rečima „navedena fasada upravo je rekonstruisana u okviru programa grada Beograda za rekonstrukciju gradskih fasada i to sredstvima iz budžeta grada Beograda”.

„Navedenim radnjama nepoznata lica nanela su kako direktnu materijalnu tako i indirektnu i nematerijalnu štetu gradu Beogradu. Sredstva utrošena za rekonstrukciju i uređenje navedene fasade zgrade u ulici Pop Lukina br. 12 iznose pet i po miliona dinara, koliko iznosi i direktna materijalna šteta za gradski budžet, s obzirom da je posle vandalskog uništenja iscrtavanjem sprejevima ova fasada u gorem stanju nego pre izvršene i plaćene rekonstrukcije”, napisao je Vesić.

„S obzirom da grad Beograd u okviru svojih nadležnosti intenzivno radi na sanaciji, adaptaciji i uređenju, kao i na ulepšavanju ne samo fasada već i svih javnih površina i prostora i zbog podizanja nivoa turističke ponude i svake vrste turističke usluge u gradu Beogradu, svako naruženje posebno vandalskim ponašanjem, nesumnjivo se odražava i na opšti utisak koji strani turisti stiču o gradu, odnosno utiče na obim i frekvenciju turističke ponude i boravka turista u Beogradu. Vandalsko naruženje u svakom, pa i u ovom konkretnom slučaju stvara i indirektnu materijalnu štetu za gradski budžet jer nesumnjivo utiče na broj turističkih poseta i dužinu zadržavanja turista u Beogradu”, rekao je Vesić i dodao da s obzirom na sve napred izneto dostavlja ovu informaciju Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi razmatranja i preduzimanja svih radnji iz nadležnosti tog tužilaštva, a pre svega utvrđivanja identiteta huligana koji su uništili fasadu.

Vesić je tužilaštvu dostavio i video snimak koji su snimile sigurnosne kamere sa pumpe Naftne industrije Srbije.