Foto: Fonet/A. Kosanović

Nakon odobravanja projekta i davanja pozitivnog mišljenja Gradskog veća u maju ove godine, usvojeno je i rešenje o obrazovanju odbora koji će biti zadužen za realizaciju ideje. Inicijator i kompletni finansijer projekta je „Društvo srpskih domaćina“.

U daljem toku sednice ozvaničene su i odluke o saradnji Beograda i Šangaja, kao i Beograda i Vlade grada Moskve. Ovi odvojeni sporazumi odnose se na intenziviranje saradnje i uzajamne koristi u oblastima nauke, kulture, saobraćajne infrastrukture, trgovine i brojnim drugim oblastima koje su u zajedničkom interesu gradova potpisnica.

Skupština je usvojila i odluku kojom se gradonačelnik ovlašćuje da posebnim aktom određuje predstavnika grada u Asocijaciji gradova „Eurocities“, u kojoj Beograd ima status pridruženog člana.“Eurocities“ je mreža velikih gradova Evrope koja svojim članovima nudi platforme razvoja i međusobnu razmenu iskustava. Odlučeno je da predstavnik Beograda u ovoj organizaciji bude pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti.

Takođe, odbornici su se saglasili da zelena površina, u novobeogradskom bloku 62, dobije naziv „Park Republike Argentine“. Ova inicijativa potekla je iz naše Ambasade u Argentini u skladu sa principom reciprociteta, nakon što je jedan park u Buenos Ajresu nosi naziv „Park Republike Srbije“.
Gradski poslanici glasanjem su odobrili osnivanje privrednog društva pod nazivom „Fajnal-for 2018“. Privredno društvo imaće tri člana i mandat do kraja ove velike sportske manifestacije. Član Gradskog veća Dragomir Petronijević objasnio je da Beograd od 2002. godine pokušava da dobije organizaciju košarkaškog fajnal-fora i da grad očekuje velike prihode od turizma tokom trajanja evroliginog završnog turnira.

Na ovoj sednici, između ostalog, odlučeno je i da će Beograd dobiti stanice za iznajmljivanje bicikala. U planu je da 1.000 bicikala bude na raspolaganju građanima, od kojih će 200 biti na električni pogon zbog reljefne strukture grada.