Kako je rečeno, svi timovi studenata uzeli su u obzir dostupnost prostora osobama sa invaliditetom i usaglašenost sa standardima zaštite životne sredine.

Miljenko Dereta, direktor Građanskih inicijativa, kaže za Danas da „Kuća ljudskih prava“ predstavlja instituciju koja na jednom mestu pruža potpunu i efikasnu zaštitu ljudskih prava svih ugroženih grupa, ali i moćnog partnera državi u podizanju stepena zaštite ljudskih prava.

– Neposredna pomoć države ovom projektu je važan znak spremnosti na to partnerstvo. Nijedna organizacija pojedinačno nije u stanju da pokrije sav prostor zaštite ljudskih prava, od aktivizma, istraživanja, izveštavanja do zakonodavnih inicijativa i zagovaranja promene državnih politika i prakse. Zato je institucionalno povezivanje različitih organizacija koje se bave pojedinim aspektima zaštite ljudskih prava neophodno radi postizanja boljih rezultata i dubljih promena u ovoj oblasti. Osnivanjem „Kuće ljudskih prava“ građani i građanke dobijaju moćnog partnera u borbi za veću zaštitu svojih prava – kaže Dereta. Kuća treba, dodaje on, da postane i prostor u kome će uspostaviti intenzivni društveni dijalog o izazovima kulture ljudskih prava i razvoja demokratije i mesto na kome će akademska javnost dobiti mogućnost za temeljna istraživanja u ovoj oblasti.

Milan Antonijević, direktor JUKOM-a, objašnjava da će „Kuća ljudskih prava“ biti u potpunosti otvoren prostor, te da će se građanima pružati sva potrebna pomoć, ali da će se tu održavati izložbe, tribine i slično. On dodaje da činjenica da se Grad uključio u ovaj projekat pokazuje da se poštovanje ljudskih prava ozbiljno shvata.

– Grad je pokazao da narušeno stanje ljudskih prava želi da popravi. Ali, kuće ljudskih prava postoje i u daleko razvijenijim zemljama u kojima se u potpunosti poštuju ova prava, jer građani moraju da budu informisani. Ovim će se građani, svakako, ohrabriti da prijave kršenje ljudskih prava – kaže Antonijević i dodaje da će se upravo sa tog mesta organizovati pritisak na one koji krše prava, ali i predlagati izmene propisa i prakse kako bi se poboljšalo stanje u ovoj oblasti.

Kuća će imati i obrazovnu ulogu

– Ljudska prava su principi koji su permanentno izloženi opasnosti da budu povremeno, pa i trajno ugroženi u celom svetu, pa tako i u Srbiji. Kod nas je to posebno osetljiva tema pre svega zbog činjenice da s jedne strane građani slabo znaju i razumeju svoja prava, a s druge još nisu dovoljno ojačale kontrolne institucije države koje treba da ta prava garantuju. Kuća bi zato trebalo da igra i značajnu obrazovnu ulogu za obe strane u ovom procesu – navodi Miljenko Dereta.