Foto: Miroslav Dragojević

Iako je nedavno Plavšić konačno dobio rešenje u svoju korist, na čiju primenu će, doduše, čekati još osam meseci, zbog neznanja, nemara ili nečeg trećeg, opštinski činovnici su jednostavan postupak pretvorili u mukotrpnu borbu.

– Opštinska građevinska inspekcija najpre nije htela da izađe na teren dok im Sekretarijat za imovinsko pravne poslove nije naložio da to urade. Inspekcija je zatim rešenjem meni naložili da angažujem građevinskog veštaka, jer „oni nisu stručni“ za stanje krova, na osnovu koga bi oni dostavili zgradi rešenje o adaptaciji krova. Kada je zaista dokazano da je krov u katastrofalnom stanju, doneli su rešenje zgradi da popravi krov – priča Plavšić.

Međutim, predstavnici zgrade su se žalila Sekretarijatu za stambene poslove kao i Upravnom sudu, iako zgrada sama ima prihode od izdavanja tri lokala u prizemlju, i prema Plavšićevim rečima, mesečno dobija 850 evra po tom osnovu.

Sud je, međutim, poništio rešenje o sanaciji krova jer je građevinska inspekcija u obavezi da po službenoj dužnosti naloži veštačenje i obezbedi veštaka, a ne sam građanin koji je u sporu.

– Da li zaista u opštinskoj inspekciji nisu znali da rade svoj posao ili su vršili opstrukciju, ne znam. Znam samo da sam tu već izgubio godinu i po dana, a veštaka sam platio iz svog džepa – priča Plavšić i napominje da tako velika opština poput novobeogradske ima svega tri građevinska inspektora.

Međutim, ni odluka suda nije bila merodavna za opštinske inspektore, koji su dalje u čak tri navrata doneli zaključak kojim se inspekcijski nadzor obustavlja. Sekretarijat je svaki od tih zaključaka oborio, jer je, kako je u dokumentima navedeno, narušen član 232 stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku, time što Opština nije postupila po naređenju Sekretarijata.

– Zbog takve opstrukcije upravnog postupka podneo sam krivičnu prijavu Javnom tužilaštvu prošle godine protiv postupajuće inspektorke Marice Barać. Na stalna obraćanja čitave 2012. godine predsedniku opštine Aleksandru Šapiću, samo jedan odgovor sam dobio: da je Upravni sud oborio rešenje Sekretarijata a ne Opštine, kao da opština nije obavezna da ispoštuje Odluku suda – nastavlja Plavšić.

Osim krivične prijave protiv Marice Barać, koja je donosila zaključke o obustavi, Plavšić je podneo prijavu i protiv Opštine, jer je, kako kaže, posumnjao da je u pitanju korupcija. „Podneo sam Agenciji za borbu protiv korupcije dopis, za koji su smatrali da je osnovan, jer su uputili Javnom tužilaštvu moj predmet“, objašnjava Plavšić.

Da je po sredi očita greška ili nemar opštinskih službi, potvrdio je i Zaštitnik građana kome se Plavšić obraćao tokom 2015. godine. U odgovoru stoji da je „u relativno jednostavnom postupku pritužioca radi utvrđivanja obaveza saniranja ravnog krova na zgradi, Odeljenje za inspekcijske poslove neefikasnim, neažurnim i neprofesionalnim postupanjem, dovelo do pravne nesigurnosti u pogledu vrste postupka i položaja pritužioca u postupku, a donošenje kontradiktornih odluka koje su na višim instancama iznova poništavane imalo je za posledicu da postupak nije pravosnažno okončan tri godine“. „Uprava GO Novi Beograd je time postupila suprotno principima dobre uprave i načelima efikasnosti, istine i zaštite prava građana i zaštite javnog interesa propisanih zakonom o opštem upravnom postupku i obesmislila svrhu samog postupka na štetu interesa pritužioca“, stoji u odgovoru Zaštitnika građana.

Iz opštinske Uprave Novi Beograd Danasu su odgovorili da će ponovo ispitati rad odgovornih lica u ovom slučaju, i „ukoliko bude utvrđeno da je bilo propusta preduzeće se zakonske mere“.

„Pošto je ovakvih situacija bilo više i kako ovo nije bila prva slična situacija mi smo se, tadašnjem načelniku inspekcijskih poslova kao i šefu Odseka građevinske inspekcije, koji su neposredno bili zaduženi da prate zakonitost rada pomenute građevinske inspektorke, zahvalili i oni više od novembra 2016. nisu zaposleni u opštini Novi Beograd. Što se tiče inspektorke proverićemo da li je bila greška njena ili njenih nadređenih“, stoji u odgovoru.

Plavšić je Opštini uputio zahtev za materijalno obeštećenje i naknadu štete zbog kršenja Zakona o opštem upravnom postupku od strane građevinske inspekcije i Uprave gradske opštine Novi Beograd, ali će potraživanja morati da ostvari sudskim putem, za šta Plavšić, kako kaže, „nema ni novcan i vremena ni živaca“.

– Oni su me mene oštetili, i psihički i materijalno, a ja i dalje čekam i strepim od svake sledeće kiše, a s vremena na vreme moram da krpim i popravljam stan, sve zahvaljujući nemaru građevinske inspekcije. Nedopustivo je da Opština može tako da krši zakon i maltretira građane, a da ni predsednik te opštine, ni bilo koji drugi organ koji je iznad opštine nema mogućnost kontrole i sankcionisanja takvog postupanja – rezigniran je Plavšić.