Ova osnovna škola biće prva u Beogradu koja će formirati sekciju za rad sa nadarenom decom. Plan i program sekcije biće preuzet iz edukacije „NTC sistem učenja”, koji su osmislili Ranko Rajović i Uroš Petrović. U dogovoru sa autorima programa, a posle uspešne realizacije letnje škole za darovite učenike, doneta je odluka da se organizuje nastavak aktivnosti i za vreme zimskog raspusta.

Petodnevnu školicu će voditi stručni treneri i učitelji koji su prošli edukaciju u primeni elemenata NTC programa u nastavi. Biće uključeni u rad i najuspešniji učenici letnje školice, koji su, nakon detaljne analize rezultata postignuća, unapređeni u asistente. Od očekivanih 34 polaznika, zimsku školu će pohađati više od 40 učenika petog razreda.