Danas pre Danasa: Početak je bio – spajanje dva „ništa“

Vremena su tokom ovih 27 godina bila takva, a i godine su prošle. U odsustvu preciznije dokumentacije lična se sećanja mešaju sa sećanjima na sopstvene stavove iz dana na koje se odnose sopstvena i sećanja drugih. I eto razloga da neko i na ove redove stavi primedbu koja se često stavlja na memoarske zapise, da u njima ima mnogo – naknadne pameti i pristrasnosti koja se udaljava od istine.