U listu Danas, 28. decembra, u tekstu „Istoričari Drugog svetskog rata protiv rehabilitacije Draže Mihailovića“, na strani 10, dr Olivera Milosavljević se saglasila sa ovim predlogom, ali načelno ne daje potpis. Umesto nje „u klubu dvadesetorice“ istoričara NOR je potpisnik dr Desanka Pešić.
Izvinjavamo se koleginici Oliveri.