Kvalitetno sudstvo i kvalitetno pravosuđe

Kvalitetno sudstvo jeste uslov za ostvarivanje ljudskih i manjinskih prava, čija je svrha, po članu 19. Ustava, očuvanje ljudskog dostojanstva ostvarivanjem pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu, zasnovanom na vladavini prava.