I pre nego što je izabrana na čelo Vrhovnog kasacionog suda, koji će biti najviša sudska instanca u Srbiji od 1. januara, sudija Nata Mesarović se već nalazila na najodgovornijoj poziciji kao vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog suda Srbije. Na fukciju v. d. predsednika Vrhovnog suda postavljena je 9. marta 2009, a od aprila ove godine je predsednica Visokog saveta sudstva.

Sudija Mesarović je ipak postala poznata javnosti kada je 2006. godine nakon iznenadnog odlaska predsedavajućeg sudije Marka Kljajevića iz suđenja za ubistvo premijera Đinđića, preuzela njegovo mesto.

U nepovoljnim političkim okolnostima, kada je većina sudija „prala ruke“ od svega i sa bezbedne udaljenosti gledala šta će da se dogodi, sudija Mesarović je rizikujući sve preuzela suđenje i već maja 2007. uspela da proces veka privede kraju kada je tročlano sudsko veće izreklo osuđujuću presudu optuženima.

Tokom suđenja Mesarovićeva je primila niz pretnji za koje se pretpostavlja da su dolazile iz krugova bliskih optuženima. Na pragu njene vikendice su ostavljene tri crvene ruže, što je simbol JSO, pretili su joj telefonom, a dobila je i pisano upozorenje od „Srba iz Čikaga“.

Nata Mesarović je rođena 19. juna 1950. u Beogradu. Završila je Pravni fakultet 1974. godine. U naredne dve godine radila je kao sudijski pripravnik i stručni saradnik u Privrednom sudu u Beogradu, a zatim je do 1985. bila gradski sudija za prekršaje. Napredak u sudijskoj karijeri došao je kada je postala sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, gde ostaje 12 godina, do 1997. i prelaska za sudiju beogradskog Okružnog suda.

Kao sudija krivičar tog suda radila je najteže slučajeve – ratne zločine u Sjeverinu, ali i slučaj bivše direktorke Beogradske banke – Borke Vučić. Aprila 2003. njeno veće je izreklo i osuđujuću presudu septembra 2003. četvorici pripadnika jedinice „Osvetnici“. Osim odbrane, zbog presude su protestovale i nevladine organizacije, navodeći da je sud „Osvetnike“ označio kao paramilitarnu jedinicu, a da su postojali dokazi da su bili u okviru Vojske Republike Srpske.

Nata Mesarović je izabrana za sudiju Vrhovnog suda, ali je odmah delegirana za sudiju u Veću Specijalnog suda. Nakon osuđujuće presude za ubistvo premijera maja 2007, već u januaru naredne godine vratila se u svoj matični sud – Vrhovni.

Udata je i ima sina, koji je sudija u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu. Ima i unuke.