Polemika je uvek korisna, ali samo kada je polemika. To znači da se sagovornici drže argumentovane rasprave, da se ne tolerišu lični napadi i diskvalifikacije i da nema govora mržnje. Ovaj tekst je sve, samo ne polemika. Bujica otrovnih uvreda, pretnji i podmetanja, korišćenje rečnika mržnje i harangiranje čija posledica lako može da bude ugrožavanje lične bezbednosti Aide Ćorović zaštitni su znaci pomenute paškvile. Optužbe za izdaju, ruženje sopstvenog naroda, pa čak i pripremu genocida ne spadaju u slobodu štampe ili izražavanja.

Ekstremizam vođstva Islamske zajednice u Srbiji prešao je sve granice. Više se gospodinu Zukorliću ne sme tolerisati teror nad aktivistkinjama u Sandžaku. Nema mesta ovde nikakvoj priči o pravima verskih manjina niti o demokratiji i slobodi reči. Ovo je linč. Lov na veštice u izvedbi moćnog i osionog čoveka. Podrška koju je do sada dobijao od raznih „liberalnih“ krugova u Beogradu mora hitno da bude preispitana. Sistem demokratskog uređenja, vladavine prava i zaštite ljudskih prava ne trpi izuzetke u zavisnosti od toga ko krši ljudska prava. Ne sme da ih krši niko. Pa ma kojoj grupi pripadao i ma kakvim se opravdanjima koristio.

Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku