Izgadnja autoputa od Niša do Jadranskog mora jedan je od novih kapitalnih projekata koje je predsednik Srbije, Slobodan Milošević, najavio prilikom nedavnog obilaska Kosova. U Saveznom ministarstvu za saobraćaj ne žele da se izjašnjavaju o tom projektu, a zainteresovane novinare upućuju na Republičko ministarstvo saobraćaja Srbije.
Nadležni u Srbiji nemaju komentara, a na godišnjem skupu putara, koji je nedavno održan u Beogradu, govorilo se o brojnim problemima ove privredne grane.
Institut za puteve iz Beograda projektant je autoputa od Niša do Jadranskog mora, ali zbog sadašnje materijalne situacije, stručnjaci smatraju da je realizacija projekta neracionalna. Analize prometa na postojećem pravcu pokazale su da ovu trasu ne prelazi dovoljan broj vozila, da bi čitav poduhvat bio isplativ.