Božidar Mandić Danas je u petak, 26. oktobra, objavio agencijsku vest da je prethodnog dana ekspertski tim Rudarsko-geološkog fakulteta utvrdio da kuće u selu Brezovica i Ekološka komuna Porodice bistrih potoka ne trpe štetu od rada kamenoloma Ćeramide na Rudniku. U istoj vesti se navode reči predsednika UO preduzeća Zorka-Alas-Kamen Aleksandra Stojića da su na javno paljenje minskih postrojenja, u cilju provere njihovih efekata, pozvani svi meštani i predstavnici Porodice bistrih potoka, koji su se žalili na rad kamenoloma, kao i da se pozivu odazvao samo jedan stanovnik Brezovice.
Ja sam jedan od onih koji godinama ukazuju na katastrofalne ekološke posledice koje je na Rudniku izazvalo obnavljanje rada ovog kamenoloma, ali me na probne eksplozije niko nije pozvao, pa nisam ni mogao doći, niti učestvovati u toj vrsti provere. Uopšte, nikakve informacije ne stižu iz ove kompanije, obaveštenja ili upozorenja, već samo ruiniranje – po principu svršenog čina. Prvo se sve sruši, a zatim dobijaju dozvole.