Reintegracija SR Jugoslavije u međunarodnu zajednicu ne treba da bude ničim uslovljena. Svako uslovljavanje, odnosno ucenjivanje je jedan nemoralan i ružan čin“ – izjavila je prof. dr Mira Marković, povodom trogodišnjice osnivanja JUL.
SR Jugoslavija, pak, uspostavljanje diplomatskih odnosa i razmenu ambasadora sa Bosnom i Hercegovinom USLOVLJAVA povlačenjem tužbe, koju je BIH, još 1992, podnela protiv SRJ Međunarodnom sudu pravde u Hagu (nije to Haški tribunal!), zbog „agresije i genocida“.
Pa drugaricu Marković pitamo: da li su baš sva uslovljavanja, odnosno ucenjivanja, ružna i nemoralna, ili ima i izuzetaka? I još: zar nije bolje i svrsishodnije da u nemoralnost uslovljavanja i ucenjivanja ubedi svog koaliciono-bračnog partnera, predsednika drage nam SRJ, nego čitaoce novina koji su već ubeđeni, ali ni na šta ne mogu uticati, a kamoli odlučivati?!