Poštovana gospođo Marković, moja namera svakako nije da se preko Danasa vrši nekakva rasprava, ne shvatam tako „demokratiju“ o kojoj govorite. Lepe ste citate naveli, ali ne znam zašto se ne ponašate u skladu sa njima. Hoću reći: kritikovali ste nešto bez dijaloga, bez ijednog pitanja, bez interesovanja o temi o kojoj ste pisali. Ja svakako jesam za dijalog i razmenu mišljenja. Ali da bih imala o nečemu mišljenje, moram imati informacije. Vi očigledno ne, pa Vam se nakon ovih dodatnih reči neću više obraćati. Istine i javnosti radi, moram se osvrnuti samo na nekoliko stvari o kojima ste pisali.
U svom tekstu kažete da prvi put čujete da imam još dva koautora i stručne saradnike na projektu „Moderno ropstvo“. Takođe kažete da je na konferenciji za štampu jasno rečeno da sam ja autor projekta, te da ne verujete da su svi novinari-izveštači bili nemarni. Gospođo Marković, očigledno niste prisustvovali konferenciji za štampu. Na njoj sam lično izgovorila imena svih autora projekta, takođe sam navela imena većine nevladinih organizacija koje u njemu učestvuju. Na istoj konferenciji prisustvovala je (i govorila) gospođa Hanelore Valijer, šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji. Tako da je zaista suvišno komentarisati rad Vaših kolega. Neki od njih dali su i potpune informacije. Iz mog ugla gledano, većina novinara radi isto što i Vi: daje poluinformacije. Ali mene razočarava činjenica da Vi, mada se bavite „temom i problemima žena“, dozvoljavate sebi da o jednom projektu donesete zaključak samo na osnovu skromnog pisanja u štampi, a niste prisustvovali konferenciji za novinare, niste me pozvali telefonom, niste pogledali projekat. Da ste me pozvali, saznali biste i to da budžet koji je Vlada Srbije odobrila nije budžet iz jedne, već iz dve godine (podeljen je na 2006. i 2007). Da projekat nije dobio 72 miliona dinara u 2006. već 6 miliona dinara, da projekat ne sadrži samo TV seriju već kompletnu preventivnu kampanju i tako dalje… Preciznosti radi, odobreni budžet nije „skoro milion evra“ kako neprestano pišete, već skoro 900 hiljada, tačno 895.700 evra, što je sve na konferenciji detaljno saopšteno.
Takođe kažete da se svi zajedno učimo demokratiji, sa čim se slažem. Međutim nastavak Vaše rečenice „…a ona podrazumeva procedure, javnost rada….“ nije mi jasan. Jer kada je reč o projektu „Moderno ropstvo“, sve procedure su ispoštovane. Sa Vaše strane bilo bi krajnje poželjno i ozbiljno da navedete jednu proceduru koja nije ispoštovana. Ako već o tome pišete.