Iako je njegovo imenovanje bilo izvesno, jer je bio jedini kandidat, novi rektor je, ipak, uspeo da priredi iznenađenje kada je predložio svoj budući tim. U njemu nije bilo imena za koja se spekulisalo da su najozbiljniji kandidati, a iznenađenje nisu krili ni oni koji su izabrani, zbog resora koje im je Bumbaširević namenio. Kolege sa Univerziteta ga znaju kao tihog i nenametljivog, a šira javnost jer potiče iz poznate porodice lekara. Njegov otac je bio čuveni ortopedski hirurg, brat mu je mikrohirurg, a supruga i sin su takođe lekari.

Kao prioritete u trogodišnjem mandatu, koji počinje 1. oktobra, Bumbaširević ističe unapređenje nastave i istraživanja, bolju organizaciju univerziteta i intenzivniju međunarodnu saradnju, a sve to bi trebalo da bude podržano odgovarajućim finansiranjem. Poboljšanje materijalnog položaja univerziteta vidi i kroz privlačenje stranih studenata. Bumbaširević se zalaže za očuvanje „značajnog stepena autonomije fakulteta i instituta u njegovom sastavu“, ali i za „veći stepen funkcionalne integracije“, pre svega, kroz razvijanje zajedničkih studijskih programa i zajedničke istraživačke projekte.

Vladimir Bumbaširević je rođen 6. avgusta 1951. godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,57. Doktorsku disertaciju je odbranio 1985. godine. Bio je prodekan za nauku, predsednik Saveta Medicinskog fakulteta i šef Katedre za histologiju i embriologiju. Trenutno je dekan ove visokoškolske ustanove.

Bio je član tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja Ministarstva prosvete, kao i član komisija za medicinske nauke i za naučna zvanja Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine. Od 2009. je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Dobitnik je nagrade Grada Beograda za medicinu 2005. godine, a za uspeh na studijama nagradio ga je njegov matični fakultet, ali i univerzitet na čijem čelu je sada. Autor je preko 70 naučnih radova. U slobodno vreme voli da čita. Ima sve manje vremena za sport, ali kad stigne vozi bicikl. Govori engleski, oženjen je i ima sina.