Zaustavite šikaniranje Albanaca u Medveđi 1Foto: Freepik

Uvažena gospođo Čomić,

Obraćam vam se povodom vaše nedavne izjave date za informativni portal „Bujanovačke“, u kojoj ste izneli stav da „U Srbiji nema nikakvog organizovanog brisanja adresa (pasivizacije prebivališta) Albanaca i nema ničega osim primene Zakona o boravištu i prebivalištu“ te da „nema apsolutno nikakve namere države ili organizovanog progona albanskih građana u Srbiji kada je u pitanju pasivizacija adresa, već je reč o primeni zakona.“

Želeo bih ovom prilikom da vas podsetim da sam vam se tim povodom već obraćao, pošto smo moja porodica i ja lično bili izloženi upravo organizovanom progonu od strane državnih organa Republike Srbije koji su, putem nezakonitog oduzimanja prebivališta, celokupnu moju porodicu lišili osnovnih ljudskih i građanskih prava – prava na izdavanje ličnih dokumenata, biračkog prava i čitavog niza drugih prava koja nam po Ustavu ove zemlje pripadaju, a čije je ostvarivanje uslovljeno posedovanjem prebivališta.

Baš zato što je posedovanje prebivališta uslov za ostvarivanje mnogih od ustavom zagarantovanih prava, proces pasivizacije istog i jeste izabran kao sofisticirani metod nevidljivog etničkog čišćenja pod maskom navodne primene zakona.

A cenjena gospođo Čomić, kako se taj zakon zloupotrebljava od strane Policijske stanice Medveđa, svedoči i moj lični primer, o čemu ste i sami bili obavešteni u dopisu mog opunomoćenika advokata Rajka Danilovića.

I umesto da proverite da li su ispoštovane zakonske procedure i ostvarite uvid u stanje na terenu, vi ste olako poverovali uveravanjima iz PS Medveđa da je sve urađeno po zakonu. I u mom i u hiljadama drugih slučajeva!

Činjenice, međutim, i brojni materijalni dokazi govore upravo suprotno.

Počev od toga što mi je prebivalište oduzeto (pasivizirano) uprkos činjenici da sam imao uredno prijavljeno boravište u Švajcarskoj, gde sam na privremenom radu (prijavljeno u Konzulatu Srbije u Bernu gde sam u više navrata uredno vadio lična dokumenta i ostvarivao biračko pravo), preko toga da mi je rešenje o oduzimanju prebivališta uručeno na graničnom/administrativnom prelazu Mutivode, što se kosi sa svim zakonskim procedurama, pa sve do toga da su NN lica iz PS Medveđa falsifikovala izjavu da su mi rešenje i odluka o mojoj žalbi navodno lično uručeni.

I to u vreme kada nisam ni bio u zemlji!

To se uostalom lako može proveriti i prostom proverom ili grafološkim veštačenjem potpisa lica kome su uručena ta dokumenta, a koji garantujem nije moj.

Pri tome, iako sam, u vreme vanrednog stanja, punih mesec dana (od 9. marta do 11. aprila 2020.) boravio u izolaciji na kućnoj adresi u selu Tupale u opštini Medveđa, što su pripadnici nadležnih službi svakodnevno proveravali, nadležni iz PS Medveđa mi tada nisu uručili rešenje, već su ga s namerom skrivali da bi mi ga navodno uručili onda kada nisam bio na teritoriji R. Srbije.

Tome treba dodati da se postupak pasivizacije može vršiti isključivo po nalogu suda, a ne opštinske uprave kao što piše u rešenju PS Medveđa čiji su službenici to pravo neovlašćeno proširili na organe koji nemaju tu vrstu zakonskih nadležnosti.

Takođe, s obzirom da mi rešenje nije uručeno na zakonit način, meni je najpre uskraćeno pravo na žalbu, a kada sam se napokon našao u mogućnosti da uručim žalbu, uskraćen sam bilo kakvog odgovora.

Čak je i naknadni zahtev mog advokata ignorisan duže od godinu dana od strane PS Medveđa zbog čega sam, usled oduzetog prebivališta i nemogućnosti da izvadim lična dokumenta, već pretrpeo lično šikaniranje i ozbiljnu materijalnu štetu.

Iz istih razloga i članovima moje uže porodice odbijeno je izdavanje dokumenata, a da im pri tome nije vraćen novac uplaćen na ime taksi za njihovo izdavanje.

Kao što naziv vašeg resora, koji dužite u aktuelnoj Vladi Srbije, kaže da ste zaduženi za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i društveni dijalog, svesnim prenebregavanjem činjenica i njihovim netačnim interpretacijama u javnosti vi doprinosite upravo suprotno.

I ne samo to.

Vi postajete svesni saučesnik u nečasnom i anticivilizacijskom poduhvatu etničkog čišćenja pripadnika albanske manjine na području opštine Medveđa.

O tome, uostalom, mogli ste da se upoznate i u nalazima Fonda za humanitarno pravo i Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, koji su dokumentovano potvrdili da se takva praksa primenjuje selektivno, i to samo na pripadnike albanske nacionalne manjine, kao i da je opština Medveđa, lokalna samouprava sa procentualno najvećim brojem oduzetih prebivališta prema broju stanovnika.

Pri tome, moram da naglasim, da mi je drago što mojim sugrađanima srpske nacionalnosti po istom kriterijumu nisu oduzimana prebivališta, iako su mnogi od njih, poput mene, na privremenom radu u inostranstvu ili drugim gradovima Srbije.

Ono što me boli i pogađa kao čoveka i građanina ove zemlje jeste to što se neko drznuo da zloupotrebi zakon u svrhu podsticanja međunacionalne netrpeljivosti i etničkog čišćenja nepodobnih manjina, ali još i više što ste vi otvoreno podržali takvu praksu.

U nadi da vam nakaradna politika onih koji ne poštuju ustav i zakone sopstvene zemlje nije postala bliža od politike elementarne ljudskosti, humanosti i zakonitosti, pozivam vas da reagujete i sprečite dalje šikaniranje i etničko čišćenje pripadnika albanske manjine u Medveđi i da od nadležnih organa zahtevate da se isprave sve posledice ovih nezakonitih postupaka.

Ja vam u tu svrhu dostavljam svu prateću dokumentaciju, a i lično vam stojim na raspolaganju da vam u bilo kojem trenutku neposredno, na zajedničkom sastanku, predočim sva relevantna saznanja i informacije u vezi sa postupcima kojima smo bili izloženi moja porodica i ja.

S poštovanjem.

Komentari

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.