Gordana Rajkov Gordanu Rajkov Ambasada SAD u Srbiji nominovala je za ovogodišnju nagradu Žene od hrabrosti koju dodeljuje Kongres te zemlje. Ona sama kaže da je nominacijom iznenađena i počastvovana. Činjenica da je više od 20 godina korisnica invalidskih kolica i servisa personalnih asistenata usled posledica mišićne distrofije ovu profesorku matematike nije sprečila da bude aktivna na mnogim poljima.
Rođena je 29. decemba 1944. u Beogradu gde je završila Prirodnomatematički fakultet. Među osnivačima je Centra za samostalni život invalida Srbije, koordinatorka za razvoj i međunarodnu saradnju, menadžer projekta Servis personalnih asistenata u Srbiji. Bila je koordinatorka programa za regionalnu saradnju i savetnica za pitanja osoba sa invaliditetom za Jugoistočnu Evropu u beogradskoj kancelariji britanske NVO Oxfam; urednica časopisa Miopatija i mi; potpredsednica Evropskog saveza organizacija distrofičara… Radila je na mnogim projektima među kojima su podrška u oblasti invalidnosti na regionalnom nivou… Autorka je brojnih studija u vezi s invalidskom i socijalnom politikom i servisima podrške, pitanjima rodne ravnopravnosti i smanjenja diskriminacija žena.
Prva je poslanica s invaliditetom u Skupštini Srbije. Izabrana je na listi G 17 Plus, kao koordinator za razvoj i međunarodnu saradnju Centra za samostalni život invalida. Svoj angažman u Skupštini više oseća kao pomak za invalidski pokret, kako bi se „invalidi prepoznavali po onome što mogu, a ne po onome što ne mogu da urade“.
Zbog nje se ovih dana prave rampe u zgradama Skupštine, što je, kaže, povod da se ukaže na problem, ali to je, kako navodi, kap u moru. Ne želi privilegiju da govori iz klupe, već prilaz do govornice.
– Ovo se čini zbog jedne ili dve osobe, a svakodnevno na desetine hiljada ljudi nema pristup mestima koja su za njihov život mnogo značajnija – školama, institucijama socijalne zaštite, sudovima, opštinama… – kaže Gordana Rajkov.
Već je najavila da će jedna od njenih prvih skupštinskih aktivnosti biti predlaganje zakona o zapošljavanju i obrazovanju osoba sa invaliditetom, ali i zalaganje da u narednih četiri do pet godina 30 odsto javnih institucija i 10 odsto javnog prevoza bude prilagođeno potrebama osoba sa invaliditetom.
Govori engleski, voli putovanja i literaturu. Neudata je.