Žitije po Vučiću

Od religije do politike, od umetnosti do sporta, od hrane do gladi… „od Silvane do Nirvane“. Njegova pozicija i život trenutni, onako sateranog u ćošak, svodi se po onoj Vukovoj a narodnom sakupljeniju: „Jal s’ falusa na plot, jal s“ plota na falus“.