Spomenik Pupinu pored Tesle 1

Vidim da ste juče bili aktivan učesnik skupa u Opštini Vračar na temu „Diplomatska borba danas, vek nakon Pupinove ere“, održanom povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina i 100 godina od završetka Pariske konferencije.

U potpunosti se slažem sa vašim rečima, izgovorenim tom prilikom: „Mihajlo Pupin ostavio je dubok trag i svojom delatnošću i pronalascima zadužio čitavo čovečanstvo, a njegovo delovanje predstavlja inspiraciju i za našu savremenu diplomatiju.“

Ako je to tako, molim vas da preduzmete ličnu inicijativu u cilju realizacije jedne više nego neophodne akcije. Naime, inicijativa da se velikom Pupinu podigne spomenik do istom takvom Nikoli Tesli, ispred tehničkih fakulteta u Beogradu, potiče još iz 2013. godine, kada je Skupština grada iznenada sklinula sa svog dnevnog reda odluku o tome.

Dozvolite mi da vas podsetim na činjenicu i postavim pitanje: zar je normalno i razumljivo da spomenike Mihajlu Pupinu imaju Novi Sad, LJubljana (otvorio ga je bivši predsednik Nikolić), njegov rodni Idvor, pa i mali Vevčani u Makedoniji, a da ga i dalje nema Beograd?