Povodom Beleške koju ste objavili u jučerašnjem broju dnevnog lista „Danas“, na 13. strani pod naslovom „Podzemna železnička stanica u Prokopu“, čiji je autor Mišo M. Mladenović, akademski slikar i pisac iz Beograda, a u kojoj se navodi da u železničkoj stanici Beograd centar nema liftova, molimo Vas da objavite sledeću informaciju:

U železničkoj stanici Beograd centar izgrađena su i puštena u rad 20. juna ove godine dva lifta i ona već tri meseca funkcionišu.

Na taj način „Infrastruktura železnice Srbije“ izgradnjom liftova omogućila je putnicima i korisnicima usluga prateći njihove potrebe da se sa kote 105 direktno spuste na šesti peron ili da se odatle liftovima popnu do ulice.

„Infrastruktura železnice Srbije“ izdvojila je ukupno 56,3 miliona dinara za izgradnju novih liftova, koji prvobitnim projektom nisu ni bili predviđeni u Beograd centru.

Nosivost svakog od dva lifta je po hiljadu kilograma, a svaki od njih može da primi po trinaest osoba.

Radovima je bilo obuhvaćeno prosecanje ploče, montaža čeličnih konstrukcija, postavljanje i ugradnja dva lifta, sa postavljanjem piktograma, kao i uređenje trotoara i prilaznih površina u zoni liftova.

„Infrastruktura železnice Srbije“ je sagledavajući i prateći potrebe putnika i korisnika usluga reagovala, obezbedila finansijska sredstva i izgradila liftove u stanici Beograd centar.

U prilogu Vam dostavljamo fotografije liftova iz železničke stanice Beograd centar.

S poštovanjem,

Pi-ar „Infrastrukture železnice Srbije“

Povezani tekstovi