Foto: FreeImages_Bartek_Ambrozik

Ali, Danas je jedan od retkih izuzetaka koji nastoji da se pridržava aksioma istine i objektivnog informisanja. Utoliko više čudi drastičan falsifikat koji se pojavio u broju od 18. 07. kada je okupljanju neke neočetničke sekte redakcija dala naslov „Obeleženo 70 godina od ubistva Dragoljuba Mihailovića“.

Vulgarna je neistina da je Dražu Mihailovića neko ubio. On je lišen života na osnovu presude legalnog i legitimnog suda i po perfektno sprovedenom krivičnom postupku u kojem je nepobitno utvrđeno da je on bio organizator i vođa jedne zločinačke organizacije koja je bila u službi okupatora. Što je sada gumeni Viši sud u Beogradu, po nalogu sa vrha, poništio tu presudu, to ima identičan pravni i istorijski značaj kao i presuda tog istog suda kojom su Klinton, Bler, Širak i drugi osuđeni na teške zatvorske kazne i koju je bilo moguće samo okačiti mački o rep.

Jednom rečju, Danas ne sme da se spušta na nivo onih koji se trenutno nalaze u poziciji da mogu da kroje istoriju po svom ćefu i retrogradnoj ideologiji. Pre nekoliko dana Danas je objavio i izjavu izvesnog Anđelkovića, koji se predstavlja kao „politički analitičar“ i koji je rekao da je genocid u Srebrenici „izmišljen“. Za to krivično delo taj bi u većini evropskih zemalja dobio tešku zatvorsku kaznu. Nedavno je u Italiji izmenjen krivični zakon i uneto krivično delo „negiranje“ koje obuhvata negiranje genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina a za to nedelo predviđena je zatvorska kazna od šest godina. Za očekivati je da će se Danas pridružiti naporima da se i u Srbiji negiranje genocida krivično sankcioniše.